Koulutus- ja valmennustuotteemme kattavat mm. seuraavia aiheita:

Prosessit ja Lean:
     - Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja parantaminen (perusprosessit, VSM, layout
       tarpeen mukaan)
     - Lean periaatteet ja niiden soveltaminen käytäntöön
     - Lean työkalut (5S, Poka Yoke, ohjaus jne.)
     - Virtaus ja tuotantomallien simulaatiopelit
     - Prosessien riskianalyysit ja valvontasuunnitelmat (FMEA, Control plan)
     - Osallistavat ja innovoivat prosessisimulaatio –työpajat

Johtamisjärjestelmät ja jatkuva parantaminen:
     - Johtamisjärjestelmät, itsearvioinnit ja Excellence mallit (EFQM)
     - Kehittämistoiminnan johtamisen ja organisoinnin tukeminen.
     - Fasilitaattorikoulutus projektien vetäjille ja ohjaajille
     - Kaizen Event – jatkuvan parantamisen työpajat

Lean Six Sigma ja tilastolliset menetelmät:

     - Lean Six Sigma DMAIC valmennusohjelmat ja jalkauttamisen tuki
     - Johdon Champion valmennus, Business Casen tunnistus, projektiriskien hallinta,
       muutosjohtamisen tuki
     - Yellow Belt, Green Belt ja Black Belt koulutukset
     - Tilastolliset menetelmät, SPC ja tekninen ongelmanratkaisu
     - Koesuunnittelu (DOE)
     - Mittaaminen (Gage R&R, testilaitteet)

Design for Six Sigma, IDOV ja DMADV:
     - Asiakaslähtöinen tuotevaatimusten tunnistaminen
     - Prosessien uudelleensuunnittelu
     - Tuoteluotettavuuden ja tuotelaadun parantaminen
     - Tuotekehitysprosessin tehostaminen

TAKAISIN >>