Palvelualueitamme ryhmiteltyinä ovat:

Lean, Six Sigma ja Design for Six Sigma

- Lean menetelmien soveltaminen
      - Lean periaatteet ja toimintakulttuuri
      - Käytännön parantamistyö fokuksessa virtaus, hukka, läpimenoajat, vaihtelu, saanto,
        pullonkaulat, varastotasot tai tuottavuus, asiakastarpeen mukaisesti.

- Lean Six Sigman käyttöönotto ja jalkautus
      - Räätälöity tuki eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille
      - Yrityskohtaiset suunnitelmat ja valmennukset eri tasoilla
      - Systemaattinen ongelmanratkaisu ja tilastollisten menetelmien soveltaminen

- Tuotekehitysprosessien kehittäminen
      - Design for Six Sigma menetelmien hyödyntäminen läpäisevästi
      - Tavoitteena asiakaslähtöinen tuotevaatimusten tunnistaminen, tuoteluotettavuuden ja -
         laadun parantaminen ja tuotekehitysprosessin tehostaminen


Prosessit ja johtamisjärjestelmät

- Prosessien tunnistaminen, analysointi ja parantaminen
      - Prosessikartat, mittarit, ydinprosessit ja tukiprosessit
      - Prosessien kyvykkyysanalyysit, GAP analyysit
      - Riskianalyysit ja valvontasuunnitelmat

- Liiketoimintaprosessien osallistava kehittäminen
      - Prosessisimulaatiomenetelmät
      - Osallistavat kehittämistyöpajat, Kaizen Eventit
      - Innotyöpajat uusiutumiseen
      - Verkoston kehittäminen, yhteistyöhankkeet toimittajien kanssa

- Johtamisjärjestelmien kehittäminen
      - Nykytilanteen kuvaaminen kehittämisen pohjaksi
      - Itsearvioinnit ja Excellence mallit
      - Jatkuvan parantamisen organisointi
      - Kehittämistoiminnan johtamisen tukeminen

TAKAISIN >>