Toni Puhakka, DI, Lean Six Sigma BB, Senior Advisor, Nordic Process Improvement Oy


Tonilla on 14 vuoden laaja-alainen kokemus erilaisista tehtävistä tuotekehitysprojekteissa sekä valmistusteknologioiden ja -prosessien kehittämistehtävistä erilaisten teollisuuden alojen kuten esim. lääketieteellisen tekniikan, lentokoneteollisuuden ja mobiiliteknologian, palveluksessa.

Toni on valmistunut Diplomi-Insinööriksi Tampereen Teknillisistä Korkeakoulusta (Polymeeristen materiaalien prosessointi, tuotantoteknikka ja biomateriaalit) vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut Desing for Six Sigma GB –koulutuksen vuonna 2011 ja Lean Six Sigma Black Belt –koulutuksen vuonna 2014.

Ollessaan Nokia oyj:n palveluksessa vuosina 2008-2014 ja Microsoft Mobile oy:n palveluksessa 2014-2016 Toni oli mukana kehittämässä matkapuhelinten mekaniikkasuunnittelun globaaleja suunnitteluprosesseja ja –toimintatapoja enemmän systemaattisia menetelmiä, kuten tilastollinen toleranssisuunnittelu ja Design for Six Sigma menetelmiä, hyödyntäväksi. Lisäksi Toni oli mukana kehittämässä globaalin alihankintaverkon laadunvalvontamenetelmiä ja tukemassa alihankkijoiden laadun- ja toimitustapojenkehitys hankkeita.

Tonin eristyisosaamisaloja ovat Design For Six Sigma –menetelmien soveltaminen eri tuotekehitysvaiheisiin, konstuktion toleranssi- ja mitoitussuunnittelu, mittaustekniikka ja tuotteen mitattavuus sekä tuotteen mittalaadun varmistus. Hänellä on vankka osaaminen siitä miten tuotteen funktionaalinen laatu ja laadunvarmistusjärjestelmät rakennetaan ensimmäisistä suunnitteluvaiheista aina massatuotantoon asti.


TAKAISIN >>